Rozpoczęcie robót na ul. Długiej


Od 17.02.2020 r. zacznie się I etap robót obejmujący przebudowę chodników na odcinku od ul. Mielczarskiego do pl. Kilińskiego.

Uprzejmie zawiadamiamy, iż od dnia 17.02.2020r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. Mielczarskiego do pl. Kilińskiego.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Ponadto dla zachowania bezpieczeństwa prosimy o szczególną ostrożność zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami.

O realizacji kolejnych etapów i utrudnieniach w ruchu będziemy informować na bieżąco.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 18.05.2020r.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2020-02-13 12:36