Posiedzenie Rady Osiedla Rudunki


W dniu 10.02.2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie samorządu przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla
  za 2019 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Rady Osiedla na rok 2020.

 6. Omówienie spotkania z okazji Dnia Kobiet.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 10. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2020-02-10 14:56