Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 30.01.2020 r.


Dot. uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2019r. nr 69/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr ZGI3317J3, przewidzianej do realizacji na działce nrewid. 53/1 w obrębie 113, w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 87 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2020-02-04 17:58