Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29.01.2020 r.


Dot. chylenia decyzji Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 grudnia 2019r. nr OR.6220.10.2019 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Proboszczowice" w Zgierzu na działkach nr ewid. 1, 2 i 62 w obrębie 138 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2020-02-04 17:54