Posiedzenie Rady Osiedla Podleśna


W dniu 04.02.2020 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, sala 110 odbędzie się posiedzenie rady.

1.             Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

2.             Przyjęcie porządku obrad.

3.             Zapytania i wnioski mieszkańców.

4.             Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla za 2019 r.

5.             Zatwierdzenie planu finansowego budżetu Rady Osiedla na rok 2020 – podjęcie uchwały.

6.             Propozycje do planu pracy na I półrocze 2020r. – podjęcie uchwały.

7.             Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami

8.             Omówienie przygotowań do promocji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

9.             Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

11.          Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2020-01-27 09:04