Posiedzenie Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów


W dniu 06.02.2020 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, sala 110 odbędzie się posiedzenie Rady.

1.             Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów w Zgierzu.

2.             Przyjęcie porządku obrad.

3.             Zapytania i wnioski mieszkańców.

4.             Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla
za 2019 r.

5.             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Rady Osiedla na rok 2020.

6.             Plan pracy na I półrocze 2020r. Rady Osiedla - podjęcie uchwały.

7.             Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

8.             Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9.             Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.

10.         Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2020-01-22 11:47