Gmina Miasto Zgierz po raz kolejny pomaga pszczołom!


Walcząc z problemem spadku liczebności owadów zapylających, czego skutkiem jest nadmierna degradacja środowiska, Gmina Miasto Zgierz po raz kolejny podejmuje akcję przekazania mieszkańcom miasta Zgierza hoteli dla pszczół wraz z wkładem pszczelim w postaci kokonów pszczół murarek.

Pierwsze 80 osób, które do dnia 07.02.2020 r. zgłosi osobiście lub telefoniczne do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 16, pok. 222, tel. 42 714 31 51, w godzinach pracy Urzędu, tj. pn., śr.-czw. 08:00-16:00, wt. 08:00-17:00, pt. 08:00-15:00, a następnie podpisze „Porozumienie na rzecz ochrony pszczół”, otrzyma nieodpłatnie hotel dla pszczół wraz z wkładem pszczelim, wyposażeniem i instrukcją.

Zadaniem każdej osoby chcącej wspierać naszą akcję będzie:
- umieszczenie hotelu dla pszczół wraz w wkładem pszczelim i wkładem z pociętej trzciny na terenie własnej nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Zgierza (wskazanej w ww. Porozumieniu), konserwacja hotelu preparatem zabezpieczającym drewno oraz utrzymanie go na nieruchomości przez okres co najmniej dwóch lat,
- czynienie starań w zakresie zapewnienia pszczołom warunków do ich rozwoju i bytowania, w szczególności na ww. nieruchomości, poprzez organizowanie miejsc przyjaznych pszczołom, czyli przestrzeni w której chociaż część zasadzonych roślin będzie nektarodajna lub pyłkodajna,
- uzupełnianie we własnym zakresie hotelu dla pszczół wsadem właściwym do rozmnażania pszczół murarek, tj. do składania kokonów.

Data publikacji: 2020-01-17 10:51