Posiedzenie Rady Osiedla Kurak w Zgierz


W dniu 03.02.2020 r. o godz. 17:30 w SP nr 5 w Zgierzu przy ul. 1go Maja 63 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla
  za 2019 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Rady Osiedla na rok 2020.

 6. Plan pracy na I półrocze 2020r. Rady Osiedla Kurak- podjęcie uchwały.

 7. Plan pracy na I półrocze 2020 r. Komisji działających przy Radzie Osiedla Kurak - podjęcie uchwały.

 8. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Data publikacji: 2020-01-23 12:59