Posiedzenie Rady Osiedla Chełmy-Ademówek


W dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 

       

            1.   Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu i stwierdzenie

           prawomocności obrad.

            2.   Uwagi do porządku obrad.

            3.   Zapytania i wnioski mieszkańców.

          4.  Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek   za 2019 rok – podjęcie uchwały.

         5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Osiedla Chełmy-  Adelmówek w   Zgierzu na 2020 rok.

           6.  Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.

           7.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

           8.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

           9.   Zakończenie posiedzenia.

4.   


Data publikacji: 2020-01-21 09:49