Posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu


W dniu 27 stycznia br., o godz. 18:30, w sali "Przystań" parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej Plac Jana Pawła II 11/13 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:    

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski mieszkańców osiedla.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za II półrocze 2019, podjęcie uchwały.
 5. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady osiedla na rok 2020 r.
 7. Omówienie planowanych imprez w I półroczu 2020.
 8. Sprawozdania Przewodniczącej Zarządu z pracy między posiedzeniami rady.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2020-01-27 09:12