Posiedzenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu


W dniu 7 października br., o godz. 17:30, w SP Nr 5 przy ul. 1-go Maja 63 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Omówienie bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
  5. Omówienie inwestycji na terenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-09-27 10:16