Posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu


W dniu 4 lutego br., o godz. 18:00, w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady osiedla na rok 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nazwania pętli autobusowej przy ul. Staffa imieniem aktora Tadeusza Teodorczyka.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Rady Osiedla 650-lecia z działalności
 9. między sesjami.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2020-02-03 10:29