Bezpłatne szkolenie dla OPP


Urząd Miasta Zgierza zaprasza wszystkie Organizacje Pozarządowe z terenu miasta Zgierza na BEZPŁATNE SZKOLENIE dotyczące: nowych druków ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odbędzie się:w  Parku  Kulturowym  Miasto  Tkaczy,  Hostel  FOLKIER, ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1 (oficyna) w Zgierzu dnia 02.10.2019 r. godz. 16:20.

Poprowadzi:
Artur Gluziński–Zajmuje  się  zagadnieniami  współpracy  administracji  publicznej z  organizacjami  pozarządowymi. Pracował w  MPiPS.  Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15:00  do Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej tel. 42714 32 25, do Wydziału Sportu tel. 42714 32 44.


Data publikacji: 2019-09-23 10:25